LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK  
VMTDK 18 - 2019 - DOKUMENTUMOK
Név Méret LETÖLTÉS
1 TDK-2019-DOLGOZAT 1.48 MB
2 TDK-2019-PREZENTÁCIÓ 4.41 MB
TAPASZTALATOK, ÉRTÉKELÉS

Amenyiben értékelésre kerül sor, a skála 1 és 10 között mozog.(az én értékelésem a verseny után)
1 - legalacsonyabb,
10 - legmagasabb értékelés

Szakmai bizottság tudományos szemmel: 2
Szekció (Humán tudományok I): 3
Tudományos vizsgálódásuk: 2
Bizottság tagjainak színjátéka, mintha értenének a bemutatott témákhoz: 10
Szándékos gáncsolás: 9

Előzőleg megbeszéltem 2 zsűritaggal, hogy mivel interdiszciplináris (tudományágak közötti) projektet készítettem, valamint a dolgozatom terjedelmee is hosszú (33 oldal), így lehet 1-2 perccel tovább tartana a prezentációm, ugyanis én kézzel fogható módszert, és betanítási felületet hoztam létre.

Senkit se akarok leszólni, de nem biztos, hogy egy szív szóval kapcsolatos frazémák (állandósult szókapcsolatok) dolgozat egyáltalán labdába rúg egy olyan projekttel, ami egy módszert, egy betanítási sorrendet és egy felületet hozott létre egy újnak ható (régi) írásunk elsajátítására! Ehhez képest a zsűrnek szerintem gőze sem volt, hogy mivel áll szemben. Mivel az átlag életkoruk nagyjából 65 év lehetett... nem is érdekelte őket amit bemutattam.

Na de mégha csak ennyi lett volna a gond!
Azonban az eredményeim sem érdekelték. Hogy szinte 100%-os sikerességet értem el. A kutyát sem érdekelte Újvidéken. Szabadkán meg egyre több diáktól kaptam visszajelzést, hogy érdemes folytatnom. Remélem mindenki érzi a különbséget a tudományosság és az áltudományosság között. Valamint megfigyelhető Újvidék és Szabadka magyarság ősiességéhez való hozzáállása mind felsőoktatási mind középszinten. Így állunk. Újvidék nemhogy a magyar tudományosság központja nem lehet, de még a tudományosságé sem lassan.

Kérdést nem tettek fel, ugyanis azt mondták lejárt az időm. Az nem számított, hogy más időre befejezte, de 10 percet vitázott a kérdéseknél. Hiszen az ,,szabályszerű". Azonban egyszerű matematikával adjuk össze az időt. Ha mindenki vitázik 5-10 percet, és rám kerül a sor, aki 1 perccel tovább kitolja a bemutatási határidőt, akkor természetesen én vagyok a gonosz. Én húzom az időt és veszem el a következő előadók elől, igaz? Sem tapsot, sem kérdéseket nem kaptam. Az alapvető tiszteletet nem adták meg! Az is közrejátszhatott, hogy rossz szekcióba osztottak be. De ez megint nem az én hibám. Nem tudják kezelni az interdiszciplináris dolgozatokat? Hát ha így van, az óriási csorba az Újdivéki egyetemnek és a VMTDK szervezőinek is.

Nehéz összefoglalni amit érez ilyenkor az ember... jó szándékkal megyek oda és egy óriási eredménnyel. Megtapasztaltam sokszor az életben, hogy aki a magyarság ősiességéről, ehhez kötött bármilyen kultúrális kapcsolatáról, bizonyítékairól, csúcstermékeiről (nyelvünk, rovásunk) komolyan beszél és nem ócsárolja, azt csípőből vágják el a magukat tudományosnak nevező áltudományos szervek és egyesületek.

Viszont ez egy dolgot bizonyosan elmond nekem: jó úton haladok. Mert akit gáncsolnak, az olyanba fektette az érdeklődését, amit ,,nem szabad látnunk".
Főleg nem összefüggésekkel, amik az én kutatásom alapját képezték!

Összegezve tehát azt tudom mondani, hogyha az ember valami ténylegesen tudományos, nem áltudományos-dogmatikus humbukkal akar a tudományosnak hazudott versenyekre menni és létrehozott valami építő jellegű munkát is, akkor ne várjon ott nagy sikerre. Ideje lenne leváltani az öreg, dogmákkal teli, szocializmusban nem szocializálódott magukat tanároknak nevező egyéneket. Mert így hátrafelé megyünk, nem előre.

I. ÁLTALÁNOS STATISZTIKA
# Kérdés Számérték
1 Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
2 Hány férfi (SUM where neme==férfi) 71
3 Hány nő (SUM where neme==nő) 58
4 Hány férfi a Bosa-ból 5
5 Hány nő a Bosa-ból 19
6 Bosa SUM 24
7 Bosa kitöltőinek száma hány %-a az össz résztvevőnek 18.604651162791 %
6 Hány férfi a mesc-ből 44
7 Hány nő a mesc-ből 2
8 mesc SUM 46
9 mesc kitöltőinek száma hány %-a az össz résztvevőnek 35.658914728682 %
10 Hány férfi a Kosztó-ból 22
11 Hány nő a Kosztó-ból 37
12 Kosztó SUM 59
13 Kosztó kitöltőinek száma hány %-a az össz résztvevőnek 45.736434108527 %
A Átlagéletkor Bosa 16.7917
B Átlagéletkor mesc 17.8913
C Átlagéletkor Kosztó 16.7966
D Az összátlagéletkoruk a kitöltőknek SUM 17.1860
II. KRITÉRIUM SZERINTI STATISZTIKA
38-nak a 60%-a: 38x0.6=22.8, azaz 23 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 60%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 60%
Bosa SUM 24
14 Bosa: hány ember tudott LEGALÁBB 23 betűt helyesen 23
15 Ugyan ez %-ban 95.833333333333 %
mesc SUM 46
16 MESC: hány ember tudott LEGALÁBB 23 betűt helyesen 43
17 Ugyan ez %-ban 93.478260869565 %
Kosztó SUM 59
18 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 23 betűt helyesen 59
19 Ugyan ez %-ban 100 %
60% SUM
20 Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
21 Összesen hányan correct >= 23 125
22 Összesen %-ban hányan correct >= 23 96.899224806202 %
38-nak a 70%-a: 38x0.7=26.6, azaz 27 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 70%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 70%
Bosa SUM 24
23 Bosa hány ember tudott LEGALÁBB 27 betűt helyesen 18
24 Ugyan ez %-ban 75 %
mesc SUM 46
25 MESC hány ember tudott LEGALÁBB 27 betűt helyesen 42
26 Ugyan ez %-ban 91.304347826087 %
27 Kosztó SUM 59
28 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 27 betűt helyesen 59
29 Ugyan ez %-ban 100 %
70% SUM
30 Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
31 Összesen hányan correct>=27 119
32 Összesen %-ban hányan correct>=27 92.248062015504 %
38-nak a 80%-a: 38x0.8=30.4, azaz 30 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 80%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 80%
Bosa SUM 24
33 Bosa hány ember tudott LEGALÁBB 30 betűt helyesen 16
34 Ugyan ez %-ban 66.666666666667 %
mesc SUM 46
35 MESC hány ember tudott LEGALÁBB 30 betűt helyesen 36
36 Ugyan ez %-ban 78.260869565217 %
37 Kosztó SUM 59
38 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 30 betűt helyesen 59
39 Ugyan ez %-ban 100 %
80% SUM
Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
40 Összesen hányan correct>=30 111
41 Összesen %-ban hányan correct>=30 86.046511627907 %
38-nak a 90%-a: 38x0.9=34.2, azaz 34 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 90%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 90%
Bosa SUM 24
42 Bosa hány ember tudott LEGALÁBB 34 betűt helyesen 12
43 Ugyan ez %-ban 50 %
44 mesc SUM 46
45 MESC hány ember tudott LEGALÁBB 34 betűt helyesen 33
46 Ugyan ez %-ban 71.739130434783 %
47 Kosztó SUM 59
48 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 34 betűt helyesen 57
49 Ugyan ez %-ban 96.610169491525 %
90% SUM
Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
50 Összesen hányan correct>=34 102
51 Összesen %-ban hányan correct>=34 79.06976744186 %
38-nak a 95%-a: 38x0.95=36.1, azaz 36 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 95%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 95%
Bosa SUM 24
52 Bosa hány ember tudott LEGALÁBB 36 betűt helyesen 6
53 Ugyan ez %-ban 25 %
mesc SUM 46
54 MESC hány ember tudott LEGALÁBB 36 betűt helyesen 29
55 Ugyan ez %-ban 63.04347826087 %
56 Kosztó SUM 59
57 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 36 betűt helyesen 55
58 Ugyan ez %-ban 93.220338983051 %
95% SUM
Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
59 Összesen hányan correct>=36 90
60 Összesen %-ban hányan correct>=36 69.767441860465 %
38-nak a 100%-a: 38x1=38, azaz 38 betűt kellett helyesen tudni, hogy a 100%-os kritériumon átmenjen
KRITÉRIUM: 100%
Bosa SUM 24
61 Bosa hány ember tudott LEGALÁBB 38 betűt helyesen 5
62 Ugyan ez %-ban 20.833333333333 %
mesc SUM 46
63 MESC hány ember tudott LEGALÁBB 38 betűt helyesen 14
64 Ugyan ez %-ban 30.434782608696 %
65 Kosztó SUM 59
66 Kosztó hány ember tudott LEGALÁBB 38 betűt helyesen 41
67 Ugyan ez %-ban 69.491525423729 %
100% SUM
Összesen hány ember töltötte ki a kérdőívet (gSUM - global SUM) 129
68 Összesen hányan correct>=38 60
69 Összesen %-ban hányan correct>=38 46.511627906977 %
III. 100%-OS EREDMÉNYEK RÉSZLETES STATISZTIKÁJA
100%-OS TESZTEK VIZSGÁLATA RÉSZLETESEN NEMEK SZERINT
KRITÉRIUM: 100%
70 Bosa-ban hány nő tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 5
71 Bosa-ban hány nő tudott 38/38-as teszt lett %-ban 20.833333333333 %
72 Bosa-ban hány férfi tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 0
73 Bosa-ban hány férfi tudott 38/38-as teszt lett %-ban 0 %
74 mesc-ban hány nő tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 0
75 mesc-ban hány nő tudott 38/38-as teszt lett %-ban 0 %
76 mesc-ban hány férfi tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 14
77 mesc-ban hány férfi tudott 38/38-as teszt lett %-ban 30.434782608696 %
78 Kosztó-ban hány nő tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 27
79 Kosztó-ban hány nő tudott 38/38-as teszt lett %-ban 45.762711864407 %
80 Kosztó-ban hány férfi tudott 38/38-as (100%os) teszt lett 14
81 Kosztó-ban hány férfi tudott 38/38-as teszt lett %-ban 23.728813559322 %
82 Legjobb átlagú iskola Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium: 37.2881
Ivan Sarić Műszaki Iskola: 34.1522
"Bosa Milićević" Közgazdasági Középiskola: 31.3333
83 Hányan válaszoltak 0-38-szor helyesen 38 helyes választ 60 ember adott
37 helyes választ 17 ember adott
36 helyes választ 13 ember adott
35 helyes választ 5 ember adott
34 helyes választ 7 ember adott
33 helyes választ 5 ember adott
32 helyes választ 1 ember adott
31 helyes választ 1 ember adott
30 helyes választ 2 ember adott
29 helyes választ 4 ember adott
28 helyes választ 2 ember adott
27 helyes választ 2 ember adott
26 helyes választ 3 ember adott
25 helyes választ 1 ember adott
24 helyes választ 2 ember adott
21 helyes választ 1 ember adott
19 helyes választ 2 ember adott
9 helyes választ 1 ember adott
84 Legnagyobb hibaarányú betűk Ö betűt 28x hibázták el
Ő betűt 28x hibázták el
Ü betűt 26x hibázták el
Ű betűt 26x hibázták el
ZS betűt 22x hibázták el
E betűt 21x hibázták el
É betűt 21x hibázták el
I betűt 20x hibázták el
Í betűt 20x hibázták el
CS betűt 19x hibázták el
N betűt 19x hibázták el
G betűt 18x hibázták el
R betűt 17x hibázták el